Živimo z naravo in jo spoštujemo. To je del naše biti.

Izbiramo samo najboljše grozdje iz naših vinogradov. Upoštevamo sezonske razlike v letinah in ustvarjamo vina, ki umetniško odražajo lastnosti posamezne trgatve.

Zemljišče

Naš grič obsijan s soncem z vseh koncev je del pestre, rodovitne pokrajine. Današnja tla so se razvila iz karbonatnih kamnin in pleistocenskih ilovic, ki so danes našim vinogradom trden dom. Značilna je razmeroma visoka nasičenost z bazičnimi ioni, zato je zaznati nekoliko višji pH.

 • subpanonsko podnebje
 • hladne zime, topla poletja
 • 2000 + sončnih ur / leto
 • 1000 mm [K1] padavin./ leto
 • Štajerska, Slovenija
 • tla iz karbonatnih kamnin in
  pleistocenskih ilovic
 • visoka nasičenost z bazičnimi ioni,
  višji pH
 • pridelano v sozvočju z zemljo,
  naravnim ekosistemom in letnimi
  časi
 • Ročno obrano grozdje
 • enojni in dvojni Guyot

Podnebje

Naš vinorodni okoliš leži na območju subpanonskega podnebja, kjer se izmenjujejo hladne zime in topla ter sušna poletja. Naš grič je velika sončna terasa, kjer nas greje 2000 sončnih ur letno, a jih naštejemo vsako leto več. Z dovolj absorbirane toplote in njenimi pozitivnimi učinki je naš pridelek pripravljen, da iz njega naredimo več kot samo tipična sortna, štajerska vina.

Letno izmerimo okoli 1000 mm [K1] padavin. V jesenskem času, ko grozdje dozoreva, prihaja do opaznih nihanj med dnevnimi in nočnimi temperaturami, s čimer se lepo razvijajo pozitivne kisline, s tem pa čudovite sadne arome.

Trajnost

Že tri generacije delujemo v sozvočju z zemljo, naravnim ekosistemom in letnimi časi. Naše vinograde negujemo v skladu z njihovimi potrebami, tako da ne škodujemo svetu, ki ga bomo nekoč zapustili svojim otrokom. Pridelek skrbno prebiramo in izbiramo le najboljše, kar lahko vsako leto znova shranimo v steklenice.

sl
en
de