Javni razpis

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V OBJEKT ZA PREDELAVO DOPPLER«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V OBJEKT ZA PREDELAVO DOPPLER«, ki jo bo izvedla Mihaela Žarka Krsnik Kopše – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bo potekala nadzidava obstoječe vinske kleti (več etažni objekt), izgradnjo lesenega skladišča za namen predelave kmetijskih pridelkov (enostavni objekt), nabavo vinarske opreme, laboratorijske opreme in opreme za žganjekuho.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je razširiti ponudbo gostinskih storitev in s tem povečati število gostov. Poleg tega je cilj naložbe izboljšanje pogojev za proizvodnjo vin in žganja. Rezultati naložbe so nadgradnja obstoječe vinske kleti, leseno skladišče, vinarska in laboratorijska oprema ter oprema za žganjekuho, ki bodo omogočili višje prihodke, večji obseg proizvodnje, večjo produktivnost na kmetiji ter višjo kakovost in dvig dodane vrednosti izdelkov.

POVEZAVE

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V OBJEKT ZA PREDELAVO DOPPLER«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru »Naložbe v turistični objekt Doppler«, ki jo bo izvedla Mihaela Žarka Krsnik Kopše - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bo potekala ureditev objekta s turističnimi kapacitetami. Objekt bo vključeval prostore za turistično dejavnost v pritličju ter prostore za predelavo, skladiščenje in degustacijo v pritličju in mansardi. V sklopu naložbe bo nabavljena tudi oprema za novozgrajene prostore, namenjene turistični dejavnosti.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je razširitev ponudbe na kmetiji in s tem privabiti še več gostov, ki bodo pri nas tako kupovali še ostale doma pridelane proizvode kmetije. Pri tem ciljamo predvsem na naš glavni proizvod - naša vina. Rezultat naložbe bo turistični objekt Doppler, ki bo pripomogel k razširjanju ponudbe gostinskih storitev in s tem tudi povečal število gostov ter posledično tudi prihodke na kmetiji.

POVEZAVE

sl
en
de